Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ:300.000,00€ ΚΩΔ.:2020ΕΠ52600002

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ:300.000,00€ ΚΩΔ.:2020ΕΠ52600002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ AΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ & Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (60.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Καθαριότητα κτιρίων 2021 με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφέρειας στην Τρίπολη που βρίσκεται επί της οδού Ναυπλίου 57

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη που βρίσκεται στο μισθωμένο κτίριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – μετακόμισης του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού των Δ/νσεων έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας, οι οποίες πρόκειται να μετεγκατασταθούν στο κτίριο επί της οδού Ναυπλίου 57, καθώς επίσης των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και του ΚΕΣΥ Αρκαδίας, σε άλλα κτίρια.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές

Scroll to Top