Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΣΙΤΑΛΙΑ

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τους παρακάτω συνδέσμους:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΤΣΙΤΑΛΙΑ ΔΙAΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ_v20

Τροποποίηση εδαφίου 2.2.6 της παρ. 2.2. του άρθρου 2 & παρ. 1.5 του άρθρου 1 της Διακήρυξης Νο 8/2020 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Δείτε την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο: Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενίσχυση ελιάς Καλαμών, καρπουζιού, πατάτας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενίσχυση ελιάς Καλαμών, καρπουζιού, πατάτας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΛΠ.)”

Λήξη υποβολής προσφορών 30/12/2012 και ώρα 15:00. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών 04/01/2020 και ώρα  10:00. Εκτιμώμενη αξία  300.000,00 € ΓΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΕΣΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ – Δελτία πιστοποίησης μέσων λιανικών τιμών πώλησης τροφίμων για το B’ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου 2020

ΕΛΑΙΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ» 

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»    Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής

Scroll to Top