Ανακοινώσεις

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 11.911.318,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ – ΑΛΤΟΜΥΡΑ (Γ’ ΦΑΣΗ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ΗΣΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ – ΑΛΤΟΜΥΡΑ (Γ’ ΦΑΣΗ)»

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων και μικροαντικειμένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ταχυμεταφορές courier

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ – ΑΛΤΟΜΥΡΑ (Γ’ ΦΑΣΗ)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους: Περίληψη διακήρυξης Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης (50%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2017-2020 ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2017-2020_signed ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ), 2018-2019 & 2019-2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.610.381,55 €.

Η Π.Ε. Μεσσηνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΚ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ_18PROC003035309

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Τ1-Διακήρυξη ανοικτού e-διαγωνισμού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 500 – ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΟΡΘΗ ΤΕΥΔ_v20

Διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης για πυροπροστασία Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα – προσκλήσεις από τους παρακάτω σύνδεσμους : 2018-Δ2 040 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18PROC002977341 2018-04-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 103615 ΩΟΨ97Λ1-Β50 18PROC002977344 2018-04-20

Scroll to Top