Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4* και δυναμικότητας 70 κλινών», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), και βρίσκεται στην τοποθεσία: «Γεώργαινα-Βελονάδες», εκτός των ορίων του οικισμού «Καλύβια», της Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε Λακωνίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΥΡΓΟΙ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση της υπ’αριθ 108951/2615/27-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΣΣΟΡ1Φ-ΦΨΝ) Απόφασης του Γεν. Γραμ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδος δυναμικότητας 1000 αμνοεριφίων πάχυνσης σε δυναμικότητα 7000 αμνοεριφίων πάχυνσης και 40 μοσχαριών πάχυνσης της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 7ης Ομάδας με α/α 12, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κιάτου – Γκούρα στη θέση «Καμάρι» της Τ.Κ. Καρτερίου, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΚΤΗΝΟΤΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΥΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (τροποπoίηση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποστολή νέας διορθωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος της εταιρείας DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΑΣΕΑ Β-3006193», στη θέση «Τσεμπερού», Δήμου Μεγαλόπολης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : DIGEA – ΑΣΕΑ Β-3006193 Δ.Μεγαλόπολης – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 36 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού», που βρίσκεται στη θέση ‘Μαλαβριά Διδύμων’ ΔΕ Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛ-ΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης πράξεων – Απένταξη νέων γεωργών δικαιούχων ενίσχυσης από το Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020»

Μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις από τους παρακάτω συνδέσμους : 6ΞΒΚ7Λ1-ΧΤΣ ΜΠΟΧΩΡΗ 6ΡΞΘ7Λ1-5ΚΛ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 6ΩΨΒ7Λ1-1ΒΞ ΓΡΥΛΛΗ 62ΠΗ7Λ1-ΩΗΔ ΔΕΝΤΑΚΟΣ ΨΕ7Β7Λ1-ΖΡΞ ΟΡΦΑΝΟΥ ΨΕΝΑ7Λ1-ΒΧΧ ΖΟΥΖΙΑΣ Ω3ΓΘ7Λ1-ΜΡΚ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ ΩΜΑΠ7Λ1-ΑΙΧ

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου 2019. Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Μπορείτε να δείτε την σχετική εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο : 201902121308

Scroll to Top