Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που υποβάλλεται λόγω αύξησης δυναμικότητας και αφορά το έργο: «Ξενοδοχείο πέντε αστέρων (5*), 193 κλινών», με δ.τ.: «ΜΥΣΤΡΑΣ ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ-MYSTRAS GRAND RESORT & SPA», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), της εταιρείας: «Δ. ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ & Γ. ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ Α.Ε.», στη θέση: «Δεύτερο Σταυροδρόμι», της Τ.Κ. Μυστρά της Δ.Ε. Μυστρά του Δήμου Σπάρτης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΜΥΣΤΡΑΣ ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης δραστηριότητας: «ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΝΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΝΗΟΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ TRAVEL LIFT» της εταιρείας «Ιωάννης Μπασιμακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση: «Λάκκα Χατζή», της Τ.Κ. Κοιλάδας, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ναυπηγείο Σκαφών – ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 0.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέου λατομείου χαλαζιακής άμμου, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας με α/α 03, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Κοκκινιά», της Τ.Κ. Λυκοτράφου, του Δήμου Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με φορέα εκμετάλλευσης την κ. Παναγιώτα Ν. Τσόκα.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Λατομείο χαλαζιακής άμμου Λυκοτράφου Μεσσηνίας- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάκελος Ανανέωσης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 44/14-08-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 39,421 MWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Δήμου Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Φ.Σ.Π.Η.Ε. ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Ι Α.Ε. (ανανέωση). – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΠΕ για την τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω μονιμοποίησης πιλοτικής διεργασίας ηλεκτρολυτικής επικάλυψης μεταλλικών αντικειμένων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής συρόμενων, πτυσσόμενων θυρών και κινητών φύλλων για ελαφριές και βαριές κατασκευές, εναέριων συστημάτων διακίνησης & γερανογεφυρών, συστημάτων διακίνησης καλωδίων, εύκαμπτων σωλήνων και ειδών κιγκαλερίας», ιδιοκτησίας: «HELM ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται επί των οδών Ιωνίας και Καισαρείας, θέση «Μπαθαρίστρα», του Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : HELM ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top