Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Αποτελέσματα αξιολόγησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα κατηγορίας / ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανικών, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : “Minimising Energy Consumption for Green Buildings Respecting Present Uses and Public Needs – Green Building

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσμaτα από τον παρακάτω σύνδεσμο : 202009071301

4η τροποποίηση αποφάσεων ανάρτησης πινάκων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από φυσικά- νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα στις δράσεις 4.1.1και 4.1.3 μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και τη μεταφορά πιστώσεων από δράσεις με πλεόνασμα σε άλλη δράση για την κάλυψη ελλείμματος, βάσει της 10ης τροποποίησης Πρόσκλησης 13849/14-12-2017,άρθρο 1,παρ.1.2.

Μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις από τους παρακάτω συνδέσμους : 6Α4Σ7Λ1-179 ΩΜΙΧ7Λ1-2ΚΨ

1η Επικαιροποίηση της αρ. 310046/74647/15-11-2019 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»

1η_Επικαιροποίηση απόφασης ανάρτησης πινάκων μετά την εξέταση των ενστάσεων στο υπομέτρο 6_3

3η Τροποποίηση της με αρ. 53674/12839/27/2/2020 Απόφασης Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΩΜΔΕ7Λ1-30Α

3η Τροποποίηση της με αρ. 53680/12840/27/2/2020 απόφασης Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΨΦΤΦ7Λ1-ΠΤΤ

Με την υπ’ αρίθμ. 634/05-05-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓ.ΠΑΛΥΒΟΥ» πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΛΥΒΟΥ (1)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2020ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΔΑ: 6ΠΝΤ7Λ1-26Α)

Δείτε το αρχείο εδώ: ΑΔΑ: 6ΠΝΤ7Λ1-26Α Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Scroll to Top