Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ Ν. ΤΙΡΥΝΘΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ»

Απόφαση Διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ Ν. ΤΙΡΥΝΘΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Δημοσιοποίηση φακέλου εξαίρεσης από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα επείγοντος χαρακτήρα για την επισκευή του λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας με α/α 04, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2018-2019 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι, σε συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (CPV 60130000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/2585/03-9-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 ευρώ,

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση του παραλιακού μετώπου στην Ελαία Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας με α/α 11, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’).

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Επέκταση παραλιακού μετώπου Ελαία Λακωνίας – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Εγκρίνουμε τις, υποβληθείσες στην υπηρεσία μας, δηλώσεις ένταξης των αδειούχων φαρμακοποιών της Π.Ε. Αργολίδας στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας (πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας) του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης 10/2018

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2124/28-08-2018 ΑΔΑ: 6ΒΗΖ7Λ1-Γ3Κ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του

Scroll to Top