Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών, για τον εξοπλισμό του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υλικών εκτακτων αναγκών

Μετακίνηση υπαλλήλων στα νεοσύστατα Τμήματα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Αθλητισμού περιφερειακών ενοτήτων της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού έδρας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: 152551_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΑΛΛΩΝ ΠΕ (1) (ΑΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»του ΠΑΑ 2014-2020. Σας ενημερώνουμε ότι

Σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση10.1.08 “Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: ………. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις θεωρητικού μέρους για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου του Π.Δ.

Scroll to Top