Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

Ανάρτηση κατάστασης αποτελεσμάτων προενταξιακών επιτόπιων ελέγχων – Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2022-2023 Π.Ε. Αργολίδας

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε στην έδρα της υπηρεσίας, την 8/11/2022, η ανάρτηση της κατάστασης με τα αποτελέσματα του διοικητικού και

Scroll to Top