Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου -Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας – ενός γραφείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του αρχείου εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Αρκαδίας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μελέτη προσωρινής σήμανσης και ρύθμισης κυκλοφορίας, στη διασταύρωση των οδών Νέας Κίου – Άργους

Με την υπ’ αριθμ. 3586/13-12-2012 απόφαση, εγκρίθηκε από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, μελέτη προσωρινής σήμανσης και ρύθμισης κυκλοφορίας, στη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1996 / 27 – 12 -2012 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό

Προκήρυξη Πρόχειρου «Ανοικτού Δ ιαγωνισμού » για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ»

Δείτε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης Δείτε ΕΔΩ την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ—-> ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ ΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩ Ν ΟΧΗΜΑΤ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩ Ν ΒΑΡΕ ΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩ Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης

Διακήρυξη για Προμήθεια Λευκού Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού , Επαρχιακού & Δημοτικού οδικού δικτύου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δείτε ΕΔΩ τη Διακήρυξη Δελιτε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΘΕΜΑ: « Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Αρκαδίας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το ΚΕΙΜΕΝΟ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της Προμήθειας: «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού – παγετού του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Scroll to Top