Επιτελική Δομή

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα με θέμα «ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και η Επιτελική / Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποίησε

Ημερίδα με θέμα : «Κακοποίηση και σιωπή, ενδυναμόνωντας το παιδί και την οικογένεια»
Επιτελική Δομή

Ημερίδα με θέμα : «Κακοποίηση και σιωπή, ενδυναμώνοντας το παιδί και την οικογένεια»

Με αφορμή την 20η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και η Επιτελική/ Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε

Επιτελική Δομή

Ημερίδα με θέμα “Αξιοποίηση Σύγχρονων Εργαλείων για την Κοινωνική Ένταξη”

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και η Επιτελική/Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου, πραγματοποίησε με επιτυχία ημερίδα με

«ΕΜΒΟΛΙΑ: Ακούμε και ρωτάμε τους Ειδικούς»
Επιτελική Δομή

Επιστημονική Επιμορφωτική Ημερίδα: «ΕΜΒΟΛΙΑ: Ακούμε και ρωτάμε τους Ειδικούς»

Η Επιτελική Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου, διοργάνωσαν με επιτυχία

Scroll to Top