Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση :Αναβάθμιση υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV ΜΕΘΑΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΔΜΗΕ ΓΜ 150KV ΜΕΘΑΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάκελος της Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση / Ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ: 145996/22-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», και λειτουργεί στο 71ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων, Ν. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top