Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την οριστική κατάργηση του εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» Π.Ε. Αργολίδας

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την οριστική κατάργηση του εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)».

Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου του 2020 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάργησης – αφαίρεσης του εργαλείου και υποβολής αίτησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι να σπεύσουν άμεσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΥΑ 145 — 296596 (ΦΕΚ Β΄ 4680)

Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας

Αίτηση για την κατάργηση του εργαλείου Βιντζότρατα – SB

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top