Δημοπρατείται η αποκατάσταση του κτηρίου Κορφιωτάκη, στην Καλαμάτα

Kτηρίο Κορφιωτάκη

Δημοσιοποιήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου η δημοπράτηση, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, του με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ έργου αποκατάστασης του κτηρίου Κορφιωτάκη, στην Καλαμάτα.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ -στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr- για τον εν λόγω διαγωνισμό, με συστημικό κωδικό 185896, λήγει την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στις 3 το μεσημέρι, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 18 του μήνα, στις 11 το πρωί.

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top