Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας της «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 58811/05-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από την : «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»

Έδρα : 5ο χλμ Ε.Ο. Γυθείου – Σπάρτης, Λίμνη Γυθείου, Δ.Ε. Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΑΦΜ: 081762619, ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ

Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:

Κουρτάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Διεύθυνση: Ι. Γρηγοράκη 3

Τ.Κ. : 23 200 – Γύθειο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kourtakisk.1@gmail.com

Με την παρούσα δημοσίευση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16-9-2005) «Κανονισμός Αδειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top