Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας της «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 58811/05-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από την : «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»

Έδρα : 5ο χλμ Ε.Ο. Γυθείου – Σπάρτης, Λίμνη Γυθείου, Δ.Ε. Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΑΦΜ: 081762619, ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ

Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:

Κουρτάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Διεύθυνση: Ι. Γρηγοράκη 3

Τ.Κ. : 23 200 – Γύθειο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kourtakisk.1@gmail.com

Με την παρούσα δημοσίευση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16-9-2005) «Κανονισμός Αδειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top