Γνωστοποιήσεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Μπορείτε να δείτε τις γνωστοποιήσεις και να κατεβάσετε τα αρχεία από εδώ:

 

α/α ΦΟΡΕΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΝΕΑ 1196530 (ver.0) /21-4-2021
2. ΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ_1196530 (ver.1) / 27-4-2021
3. ΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ_1196530 (ver.2) /27-4-2021
4. MEDOLIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1195433 (ver.1) / 27-4-2021
5. MEDOLIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1195433 (ver.2) / 27-4-2021

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top