Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”

Καταληκτική ημερομηνία η 26-01-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 2.512.096,77 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 195047

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top