Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΔΑΡΑ – ΔΡΟΣΙΑ”»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ–ΔΑΡΑ-ΔΡΟΣΙΑ”»Προυπ/σμού:70.000  

  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΔΑΡΑ – ΔΡΟΣΙΑ”» Προυπ/σμού: 70.000 €

 Καταληκτική ημερομηνία η  11-8-2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Προϋπολογισμός  56.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό  202358

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top