Search
Close this search box.
rasmussen comission18122020

Η επιστολή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα προς τον Κ. Ράσμουσεν, στο πλαίσιο της επιτυχημένης για την Περιφέρεια διαπραγμάτευσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2014 -2020

Χρόνος ανάγνωσης:

rasmousenΣτη δημοσιότητα δίνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η επιστολή σχετικά με τα βασικά γι’ αυτήν έργα επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου και του φυσικού αερίου, την οποία ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας είχε αποστείλει προς τον Κάρστεν Ράσμουσεν, επικεφαλής του τμήματος Ελλάδος – Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ε.Ε.

Η εν λόγω επιστολή εστάλη στο πλαίσιο της επιτυχημένης, ως εκ του αποτελέσματος προκύπτει, διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δύο τηλεδιασκέψεις σε διάστημα δύο εβδομάδων, μεταξύ της Περιφέρειας υπό τον περιφερειάρχη Π. Νίκα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τον Κ. Ράσμουσεν -στην αρμοδιότητα του οποίου είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Στην επιστολή του, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας ανέφερε τα εξής:

“Αγαπητέ κύριε Rasmussen,

Αναφέροµαι στο e-mail σας της 21ης Οκτωβρίου προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Πελοπόννησος», µε τις θέσεις σας ως προς την προτεινόµενη αναθεώρηση του Προγράμματός µας, όπως υπεβλήθη στην Επιτροπή

Παρακολούθησης του ΕΠ και εγκρίθηκε, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της DG REGIO, χωρίς ψήφο.

Ως προς τις θέσεις σας θέλω να επισημάνω τα εξής;

1) Οσον αφορά στα εσωτερικά δίκτυα του Φυσικού Αερίου:

α) Οι υποδομές Φυσικού Αερίου είναι επιλέξιµες την περίοδο 2014 – 2020 και µάλιστα υλοποιούνται σχετικά έργα, τόσο στο Τοµεακό ΕΠΑνΕΚ, όσο και σε ορισμένα Περιφερειακά ΕΠ, εντασσόµενα έργα µέχρι πρόσφατα, µε στόχο να ολοκληρωθούν µέχρι το διαχειριστικό κλείσιμο των ΕΠ. Ως εκ τούτου, η αρνητική θέση σας και τυχόν απόρριψη της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ, ως προς αυτές τις δράσεις, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και γενικότερα αντίκειται στο πνεύμα και στο γράμμα του Γενικού Κανονισμού Κοινών Διατάξεων.

β) Η χρήση του Φυσικού Αερίου, ως πηγή καθαρής και οικονοµικής ενέργειας, είναι εθνική προτεραιότητα, κατά το ενδιάµεσο στάδιο έναρξης της εφαρµογής του Green Deal, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας καί Κλίματος.

γ) Τα εσωτερικά δίκτυα Φυσικού Αερίου που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνδεθούν µε τον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό που διέρχεται από μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και φθάνει σε μία ηλεκτροπαραγωγική µονάδα της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Ετσι, αξιοποιείται σε µεγάλο βαθµό η δυναμικότητα του αγωγού, ο οποίος έχει συγχρηµατοδοτηθεί από πόρους της ΕΕ.

2) Οσον αφορά στην πρόταση αναβάθµισης/εκσυγχρονισμού της παλαιάς σιδηροδροµικής γραμμής για την επαναλειτουργία της, επισημαίνεται ότι είναι ήδη επιλέξιµες στο Πρόγραμµά µας τέτοιου είδους δράσεις και δεν απαιτείται αναθεώρηση του ΕΠ, σύμφωνα µε τον Κανονισμό, για να ενταχθούν στο ΕΠ. Για λόγους, όµως, ορθολογικής διαχείρισης του ΕΠ, προτείνεται η προσθήκη της αντίστοιχης Κατηγορίας Παρέμβασης και του κατάλληλου δείκτη εκροών.

3) Οσον αφορά στη βιωσιμότητα, στην οικονομική απόδοση και στην τεχνική ωριμότητα των αντίστοιχων έργων (Φυσικού Αερίου και Τρένου), δεν αποτελούν αντικείµενα και περιεχόμενα ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο είναι έγγραφο Στρατηγικής, αλλά αυτά εξετάζονται κατά τη διαχειριστική διαδικασία της ένταξης των αντίστοιχων πράξεων στο Πρόγραμμα.

4) Κυρίως, όµως, θέλω να τονίσω ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις επιβάλλεται να υλοποιηθούν, άµεσα, αφ’ ενός διότι είναι ιδιαίτερης αναπτυξιακής σημασίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφ’ ετέρου διότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρηµατοοικονοµική ολοκλήρωση του ΕΠ, προκειµένου να µην απωλεσθούν Ενωσιακοί πόροι για τη χώρα.

Κατόπιν αυτών και µε βάση τα σχετικά κείµενα του ΕΠ και τα πρόσθετα έγγραφα που συνοδεύουν την προτεινόμενη αναθεώρηση, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, πιστεύω ότι οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν όλα τα τεκμήρια για να εγκριθεί, από την πλευρά σας, η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ «Πελοπόννησος».

Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που µας δώσατε να υποστηρίξουµε την πρότασή µας, ευχαριστώντας σας παράλληλα, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας γι’ αυτό το θέµα.

Με εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Π. Ε. Νίκας”

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε την επιστολή του περιφερειάρχη Π. Νίκα εδώ.

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

Scroll to Top