Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ) εκτιμώμενης αξίας 4.032.258,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΗΜΑΝΣΗ_97Α27Λ1-ΡΗΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΗΜΑΝΣΗ_20PROC007960536

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΣΗΜΑΝΣΗ-SIGNED

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΗΜΑΝΣΗ.signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΣΗΜΑΝΣΗ.signed

ΤΕΥΔ_ΣΗΜΑΝΣΗ.signed

ΤΕΥΔ_ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΣΗΜΑΝΣΗ.signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_95234.signed

Ε.Σ.Υ._ΣΗΜΑΝΣΗ.SIGNED

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΗΜΑΝΣΗ_20PROC007960635

ΤΕΥΔ_v20

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top