Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας, της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Κορινθίας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top