Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου ενίσχυσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου ενίσχυσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, σήμερα Παρασκευή 5 Μαΐου, η σύμβαση μεταξύ του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” και της Ενωσης των εταιρειών “Universal Εκπαίδευση – Ακμή – Ερεισμα”, με αντικείμενο την ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η πιο πάνω πράξη, προϋπολογισμού 2.290.640 ευρώ, την οποία ο πιο πάνω ανάδοχος -μετά από σχετικό διαγωνισμό- αναλαμβάνει να υλοποιήσει, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 και εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας.

Ακόμα, ο περιφερειάρχης υπέγραψε σήμερα και 4 συμβάσεις μίσθωσης έργου του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.”, το αντικείμενο των οποίων συνδέεται αποκλειστικά με τους σκοπούς και στόχους της πράξης “Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” και ειδικότερα του Υποέργου 1 “Συντονισμός και Διοίκηση της Πράξης”, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top