Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών για το έτος 2023 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας γνωστοποιεί ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται μέχρι τις 15 του ερχόμενου Δεκεμβρίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας “Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων” της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

Στην εν λόγω ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι “οι αμπελουργοί που παράγουν οίνο περισσότερο από 1.000 λίτρα ή/και για περιπτώσεις εμπορίας, πρέπει να είναι οινοποιοί, να υποβάλλουν επιπλέον δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο ‘προορισμός’ συμπληρώνεται η ένδειξη ‘οινοποίηση από τον δηλούντα’, ενώ οι αμπελουργοί-οινοποιοί χωρίς εγκατάσταση συμπληρώνουν την ένδειξη ‘φασόν’. Επίσης, οι αμπελουργοί δύνανται να οδηγήσουν συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη, συμπληρώνοντας στο πεδίο ‘προορισμός’ την ένδειξη ‘απόσταξη’.

Οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών συμπληρώνουν:

  • Οταν παράγουν οίνο, στο πεδίο ‘προορισμός’ να συμπληρώνουν την ένδειξη ίδια χρήση’ και στο πεδίο ‘προορισμός σταφυλιών’ πληκτρολογούν την ένδειξη ‘οίνος’
  • Οταν οδηγούν την ποσότητά  τους για απόσταξη, στο πεδίο ‘προορισμός’ να συμπληρώνουν την ένδειξη ίδια χρήση’ και στο πεδίο ‘προορισμός σταφυλιών’ πληκτρολογούν την ένδειξη ‘απόσταξη’

Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής (επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο π.χ. αναδιάρθρωση, περονόσπορο, καύσωνα κ.α.).

Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει ‘οριστικοποίηση’.

Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και 5 αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως ‘εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση’: αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιπτώσεων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, και της οποίας η εκρίζωση έχει σαν αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση (άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Στην περίπτωση καθυστέρησης ή μη υποβολής της δήλωσης συγκομιδής προβλέπονται χρηματικά πρόστιμα από 100 έως και 5.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ΔΑΟΚ Π.Ε. Λακωνίας (τηλέφωνο 273 13 63320 και email: d.georgias5@lakonia.gr)”.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top