Υποβολή προσφοράς για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΩΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΟΜΒΟΥΣ ΔΙΔΥΜΩΝ»

Υποβολή προσφοράς για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΩΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΟΜΒΟΥΣ ΔΙΔΥΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΎ 22.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ 2014ΕΠ52600008.

Σας καλούμε όπως έως τις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα: 10:00π.μ. να προσκομίσετε φάκελο με σφραγισμένη Οικονομική προσφορά με τεχνικές προδιαγραφές και φυλλάδια των φωτιστικών για το έργο του θέματος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top