Υποβολή προτάσεων – 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER Αλιείας Μεσσηνίας (Δημόσιες Επενδύσεις)

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α. Ε.  Α. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» υποβλήθηκαν 6 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού Δημοσίας Δαπάνης 1.272.591,40 €, (σε ποσοστό 212,10 % του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top