Μετασχηματισμός Αναπτυξιακής Μεσσηνίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν4674/2020.

Σήμερα,  15-12-2020 έγινε  συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Σαρδέλη Αναστάσιο Πρόεδρο
Γεωργακίλα Χριστίνα Αντιπρόεδρο
Στασινόπουλο Στυλιανό Διευθύνοντα Σύμβουλο
Αθανασόπουλο Γεώργιο Μέλος
Γιαλλελή Γεώργιο Μέλος
Κωνσταντοπούλου Μαρία Μέλος
Μαρινάκη Σαράντο Μέλος

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top