Search
Close this search box.
Exif JPEG 420

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος για τα έργα που εξελίσσονται στη Μεσσηνία

Χρόνος ανάγνωσης:

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε την Τετάρτη 29 Μαΐου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, αναφερόμενος σε έργα που εξελίσσονται και σε έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Ειδικότερα έγινε αναφορά στα παρακάτω έργα:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 82η Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ , ΑΠΟ Χ.Θ. 24+000 ΈΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Π/Υ: 1.850.000 €

Το έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, περιλαμβάνει την αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, μετά τις θεομηνίες του Ιανουαρίου έτους 2019. Πιο συγκεκριμένα  αντιμετωπίζονται κατολισθήσεις σε τρείς θέσεις, την θέση 1 στην Χ.Θ. 24+450, τη  2 θέση στην Χ.Θ. 26+050 και τέλος τη θέση 3 στη Χ.Θ. 26+400.

Κατά την εκτέλεση του έργου ολοκληρώθηκαν οι θέσεις 1 και 3, σε μεγαλύτερο όμως μέτωπο εργασίας από αυτό που προέβλεπε η μελέτη, λόγω διαπίστωσης έντονης υπόγειας υδροφορίας καθώς και επέκτασης της κατολίσθησης σε μεγαλύτερο μέτωπο.

Για το λόγο αυτό και λόγω απαίτησης επιπλέον χρηματοδότησης έγινε ανάλογο έγγραφο αίτημα από τη διευθύνουσα υπηρεσία, από 25/4/2023, το οποίο δεν εγκρίθηκε. Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε η προσωρινή αποκατάσταση της θέσης 2 και τελικά δόθηκε στην κυκλοφορία με την απαιτούμενη σήμανση.

Επειδή μέχρι σήμερα εκκρεμεί η οριστική αποκατάσταση της θέσης 2, έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση του οδοστρώματος και την εμφάνιση ρηγματώσεων και καθιζήσεων. Για το σκοπό αυτό την επόμενη εβδομάδα με ενεργή εργολαβία θα γίνει προσωρινά η αποκατάσταση του οδοστρώματος στη θέση αυτή.

Επίσης η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας έχει ήδη στείλει νέο έγγραφο αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση, ποσού 1,2 εκ. ευρώ,  για την αποκατάσταση της θέσης 2 αλλά και για παρεμβάσεις σε άλλα σημεία της εθνικής οδού, όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί μικρότερου μεγέθους κατολισθήσεις.

 

«ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΧΕ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ»

Ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες για την περιοχή παρέμβασης που αφορά το Δήμο Καλαμάτας, με την εκδήλωση που υλοποιήθηκε στην κοινότητα Αλαγονίας.

Ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό στάδιο, όπου προβλέπεται  η επιλογή και ιεράρχηση των δράσεων και πράξεων, καθορίζεται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, αφού λάβει υπόψη τις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής του Ταϋγέτου.

Γενικά, ως στρατηγική, η ΟΧΕ Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου στοχεύει στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, στην αστική αναβάθμιση και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και της πρόσβασης των δημοτών σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επίκειται η έκδοση των προκηρύξεων από τη διαχειριστική αρχή του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027», για την υλοποίηση έργων δημοσίων και ιδιωτικών.

Για τα δημόσια έργα φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ τα ιδιωτικά έργα θα υλοποιηθούν από ιδιώτες επενδυτές. Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των υποδομών,  η προστασία, ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού και τουριστικού κεφαλαίου,  η στήριξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης,  καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.  Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα κινηθούν στους τομείς της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας, της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και στον τουρισμό, μέσω της αναβάθμισης υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος με διατήρηση της  τοπικής φυσιογνωμίας.

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», π/υ : 1.000.000 €

Υπογράφηκε σήμερα η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο αναπλάσεων του δήμου Δυτικής Μάνης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 12 μηνών και χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων με νέα σύγχρονα υλικά, διατηρώντας ταυτόχρονα τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της περιοχής παρέμβασης. Ειδικότερα το έργο αφορά την εκ νέου δαπεδόστρωση και τον ηλεκτροφωτισμό κοινόχρηστων χώρων των οικισμών Ανατολικού, Κάμπου, Κέντρου, Οροβά και Σταυροπηγίου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Το έργο έχει σκοπό να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών των οικισμών, ενώ ταυτόχρονα ο βιώσιμος χαρακτήρας της παρέμβασης θα αναβαθμίσει  την ποιότητα ζωής, τις  συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων της περιοχής.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν από το Δήμο Δυτικής Μάνης σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και στη συνέχεια υποβλήθηκε πρόταση σε ενεργή πρόσκληση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Στον οικισμό Ανατολικού η ανάπλαση θα υλοποιηθεί στο χώρο του Ιερού Ναού του Ευαγγελιστρίας, στον οικισμό Κάμπου το έργο αφορά την ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οδών της κοινότητας, στον οικισμό Κέντρο την ανάπλαση της κεντρικής οδού, στον οικισμό Οροβά την  ανάπλαση του χώρου του Ιερού Ναού Αγ. Βασιλείου και στο Σταυροπήγιο την ανάπλαση του χώρου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 

«ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/υ 3.115.000 €

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση με αντιολισθηρό τάπητα στο τμήμα της 82ης εθνικής οδού Καλαμάτα – Πύλος και ειδικότερα στο τμήμα Ριζόμυλο έως Σουληνάρι και για μήκος 3,1 χλμ. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συνεχίσει με αντίστοιχες εργασίες, που θα πραγματοποιηθούν κατά θέσεις, στην 7η εθνική οδό Καλαμάτα – Τσακώνα.

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΦΛΟΚΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)», π/υ:  300.000 €

Ολοκληρώθηκαν οι  εργασίες ασφαλτόστρωσης κατά θέσεις στο τμήμα Φλόκα – Γαργαλιάνοι, με στόχο την επίτευξη της οδικής ασφάλειας στις περιοχές παρέμβασης και για μήκος 1800 μέτρων. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Παράλληλα το έργο σε συνδυασμό και με την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από το Δήμο Τριφυλίας, αντιμετωπίζει σε μεγάλα τμήματα και το θέμα διαπλάτυνσης της οδού με εργασίες τσιμεντοστρώσεων.

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/υ 800.000 €

Ολοκληρώθηκε  το τμήμα από Καλύβια προς Τουρκολέκα, μήκους  600 μέτρων, με εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, σωληνωτών οχετών, τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων και εργασίες σήμανσης – ασφάλειας.

Το έργο με χρηματοδότηση από δημόσιες επενδύσεις, την περίοδο αυτή εξελίσσεται και στο τμήμα από Διαβολίτσι έως Αγία Θεοδώρα, σε μήκος περίπου 9 χλμ., όπου έχουν υλοποιηθεί τα τεχνικά έργα που προβλέπονταν και αναμένεται να γίνουν σύντομα και οι ασφαλτοστρώσεις.

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης ΕΘΝ. ΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΘΟΥΡΙΑ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/υ: 300.000 €

Ξεκινά άμεσα το έργο ασφαλτόστρωσης από Ασπρόχωμα έως Θουρία, το οποίο θα αποκαταστήσει τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση προς Τσακώνα, και αναμένεται να υλοποιηθεί έως την περιοχή του praktiker, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

Scroll to Top