Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Ορισμός μελών επιτροπών εξέτασης ενστάσεων των αιτήσεων στήριξης του υπ. 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΩΠΥΦ7Λ1-82Ξ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Scroll to Top