Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

2019-11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ COURIER 36785