Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αναπτυξιακής Μεσσηνίας

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημερώνει ότι αναφορικά με την από 15-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Δ/νοντος Συμβούλου παρατείνεται η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη  31/12/2020 και ώρα 13:00.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top