Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου με ακρώνυμο EXTRA-SMEs, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregEurope»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II final- ΤΕΥΔ_REGPEL – for merge

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top