Πραγματοποιήθηκε το Διήμερο Εργαστήριο/ Workshop: Social Policy 4 People

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διήμερου Εργαστήριου/ Workshop: Social Policy 4 People, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2023, στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με σκοπό την υποστήριξη της διασύνδεσης των δομών κοινωνικής προστασίας και την ενδυνάμωση του περιφερειακού μηχανισμού κοινωνικής ένταξης στην Πελοπόννησο.
Την έναρξη έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας Παναγιώτης και στη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόνοιας, κ. Χρονάς Άγγελος και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Διαμαντόπουλος Βασίλειος. Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και την Επιτελική / Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης και παρακολούθησαν στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα), ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (έδρα), Προϊστάμενοι και επιστημονικά στελέχη των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δικαιούχων δήμων, καθώς επίσης στελέχη των Κέντρων Κοινότητας και των Κινητών Μονάδων, της Επιτελικής Δομής και των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως και των δήμων, της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Τρίπολης και φορέων κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στη συνέχεια ξεκίνησε η πρώτη Συνεδρία με θέμα: «Κοινωνική Πολιτική σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο» με την παρουσίαση των ευρημάτων όπως καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης έτους 2021, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης, αποτελεί την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Εξειδικευμένης Επιστημονικής Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Δικαιούχου της πράξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία ΄΄Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης΄΄ (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020’’. Συντονιστής της συνεδρίας ήταν ο κ. X. Σκαμνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου Πανεπιστημίου. Οι εισηγήσεις ξεκίνησαν με την κα Μαρία Καρακλιούμη, Στατιστικό Αναλύτρια Ερευνών, συνεχίστηκαν με τον κ. Ανδρέα Φερώνα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η θεματική ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της κας Σιάμπου Αικατερίνης, Προϊσταμένης Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Τρίπολης.
Στη δεύτερη Συνεδρία με θέμα: «Δικτύωση & διασύνδεση των δομών κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης», όπου έγινε η αποτύπωση και η χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο, η δικτύωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο. Τη συνεδρία συντόνιζε ο κ. Γ.Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Κοινωνικής Καινοτομίας, Υπεύθυνος Έργου. Οι εισηγήσεις ξεκίνησαν με τον Δρ. κ. Ερίκ Γκαζόν, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Γενικής Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, συνεχίστηκαν με τον κ. Γιάννη Πασπάλα, Προϊστάμενο Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ και την κα Φωτοπούλου Ελένη, Προϊσταμένη της Μονάδας Β’ της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ και ολοκληρώθηκαν με την κα Δήμητρα Παπούλια, Προϊστάμενη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον κ. X. Σκαμνάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου Πανεπιστημίου. Η θεματική ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση από τους συμμετέχοντες.
Το διήμερο εργαστήριο ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2023, με επισκέψεις εργασίας (on the road) σε επιλεγμένες κοινωνικές δομές του Δήμου Τρίπολης, στο πλαίσιο δικτύωσης και διασύνδεσης δομών κοινωνικής προστασίας. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Ψηφιακό Μουσείο Τρίπολης, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών, το Πολυδύναμο Κέντρο ΟΚΑΝΑ Τρίπολης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Τρίπολης, το ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Δήμου Τρίπολης, το ΚΑΠΗ Δήμου Τρίπολης, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρίπολης, Δομή Στήριξης Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ Κ.Σ. Αρκαδίας, Επιστημονικό Προσωπικό Ξενώνα Θυμάτων Βίας και ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις στην έδρα της Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «Διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο. Ενδυνάμωση του υφιστάμενου δικτύου κοινωνικών δομών & υπηρεσιών για την αναγνώριση των τοπικών αναγκών & τον σχεδιασμό δράσεων. Περιφερειακή έρευνα εισοδήματος & συνθήκων διαβίωσης», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ 5008013 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 και υλοποίησε η εξειδικευμένη εταιρεία PCM Σύμβουλοι Μεθόδων & Διαδικασιών ΕΠΕ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top