ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 17 ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΣ – ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ».

Προϋπολογισμού:  967.741,94 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κωδικός CPV : 45233141-9   Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2021 ΕΠ.Ο. 17 ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top