ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ.”

Προϋπολογισμού: 237.145,40€ (με το  Φ.Π.Α.),

CPV: [45300000 Εργασίες κτιριακών Εγκαταστάσεων)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΕΑ (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top