Search
Close this search box.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Χρόνος ανάγνωσης:
Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top