Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ Συμβ 3-4-2019