Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα του Υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4-2020 17.11.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4-2020 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ RIS3

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ RIS3

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ RIS3

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ RIS3

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ RIS3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 


 

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων Υποψηφίων που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4/2020 ανακοίνωσης, ολοκληρώθηκε.

Μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης & κατάταξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4/2020 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου

 


Μπορείτε να δείτε την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στα πλαίσια της υπ΄ αριθ 4/2020 (Αριθ. Πρωτ. 276372/66451/13.11.2020) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εδώ:

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στα πλαίσια της υπ΄ αριθ 4/2020 (Αριθ. Πρωτ. 276372/66451/13.11.2020) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Με την αριθμ. 827/04-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνονται

α) τα υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. Νο4/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και

β) οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

Έγκριση των υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. Νο4/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) έγκριση τελικών πινάκων αποτελεσμάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top