Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.072,00€ με Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 24-08-20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.  

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top