Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια ενός καινούριου επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top