«πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας, για το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης, για το Γ’ τρίμηνο του σχ. έτους 2020-21».

«πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας, για το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης, για το Γ’ τρίμηνο του σχ. έτους 2020-21».

4.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 21_signed ΑΔΑΜ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ WORD

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης δρομολογίων

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top