Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ