Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ