ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 66 ΝΕΜΕΑ – ΨΑΡΙ – ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 66 ΝΕΜΕΑ – ΨΑΡΙ – ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». Καταληκτική ημερομηνία:  25-1-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. Προϋπολογισμός: 967.741,93€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) . Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό κωδικό 95031.

1.ΓΣΥ_signed
2.ΕΣΥ_signed
3.ΕΤΕΠ_signed
4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed
5.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed
6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed
7.ΤΕΥΔ
7.ΤΕΥΔ_signed
8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
9.ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top