Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

ΠΕ Αργολίδας

Διακήρυξη & Περίληψη της Διακήρυξης, για προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες» Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680071 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση “ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ”

Με την υπ’ αρ. X-57/09-7-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ» Άργους 73, Ναύπλιο με Α.Φ.Μ. 162055056, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, πρόστιμο

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας και Πίνακας απορριπτέων για τις ανάγκες δακοκτονίας Π.Ε. Αργολίδας

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας και Πίνακας απορριπτέων για τις ανάγκες δακοκτονίας Π.Ε. Αργολίδας Δείτε τον Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας… Δείτε τον Πίνακα απορριπτέων…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2015

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1167/18-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αργολίδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αργολίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια οχήματος

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων της αρίθ. 1-2015 ανακοίνωσης Π.Ε. Αργολίδας

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων της αρίθ. 1-2015 ανακοίνωσης της Π.Ε. Αργολίδας Δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων… Δείτε τους Πίνακες Κατάταξης κατηγορίας ΔΕ… Δείτε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

Ανακοινώνει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2015, δύο (2) ατόμων ενός μέχρι 60 ημερομισθίων με έναρξη από την υπογραφή της

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας (ΦΕΚ 497/7-7-93/Β, ΦΕΚ 535/7-7-94,ΦΕΚ 320/19-3-02/Β) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες

Scroll to Top