ΠΕ Αργολίδας

Περιλήψεις πράξεων επιβολής προστίμου Π.Ε. Αργολίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΜΠΡΑΤΣΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διόρθωση σφάλματος στις τεχνικές προδιαγραφές της αρ.883/2020 Διακήρυξης για την προμήθεια ενός (1) καινούριου πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 τύπου pick-up για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας

Διόρθωση σφάλματος στις τεχνικές προδιαγραφές της αρ.883/2020 Διακήρυξης Π.Ε. Αργολίδας

Ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη του Άργους, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 249/20.07.2020 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ν7Λ1-ΞΔΩ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου

Ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη του Ναυπλίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 250/20.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΠΡ7Λ1-ΛΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού

Scroll to Top