ΠΕ Αργολίδας

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη του Ναυπλίου για τη στέγαση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αργολίδας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου/των στην πόλη του Ναυπλίου για τη στέγαση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δείτε την Γνωστοποίηση … Δείτε την Γνωστοποίηση … Δείτε την Γνωστοποίηση …

Scroll to Top