ΠΕ Αργολίδας

Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Π.Ε. Αργολίδας

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή του με αριθ.2117/195639/31-7-2019 εγγράφου του Υπ.Α.Α.&Τ. και των άρθρων 14 και 15 της με αριθ.2454/235853/20-9-2019(ΦΕΚ 3673Β/2019) Υ.Α.,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Αργολίδας

Η Επιτροπή «Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκμίσθωση Ιχθυοτρόφων Υδάτων» που ορίστηκε με την ΑΠ: 332857/14-10-21 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αργολίδας, που συνεδρίασε στα πλαίσια της

Έκθεση αποτελεσμάτων του έργου: «Έργα και δράσεις τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού Πεδίου» στο Νομό Αργολίδας για το έτος 2021.

Το έργο «Έργα και δράσεις Τεχνητού Εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού Πεδίου» στην Π.Ε. Αργολίδας αναπτύσσεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Άργους – Μυκηνών

Scroll to Top