ΠΕ Αργολίδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου, έκτασης 20.500,00 τ.μ., της εταιρείας «ΓΑΛΑΝΗΣ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας με α/α 03, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Λούτσιζα», της Τ.Κ. Φούρνων του Δήμου Ερμιονίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΓΑΛΑΝΗΣ-ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΟΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ_18PROC003841792 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Ι.Ν.

Πρόσκληση σε σύσκεψη

Σας καλούμε την 24η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 να προσέλθετε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας (2ο κτίριο-ισόγειο) σε σύσκεψη, με θέμα ΄΄εκτίμηση

Φάκελος Ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 11,5 MW, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 1, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «ΑΔΕΡΕΣ» του Δήμου Τροιζηνίας, Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ερμιονίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΣΠΗΕ στη θέση ΑΔΕΡΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμ. 3470/08-10-2018 (ΑΔΑ: 6Φ917Λ1-Δ5Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), ανανεώθηκε η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους του

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ.120937/29130/12-05-2018 απόφασης έγκρισης πινάκων εφημεριών της Π.Ε. Αργολίδας για το Β’ εξάμηνο έτους 2018.

Τροποποίηση της υπ’αριθμ.πρωτ.120937/29130/12-05-2018 απόφασης έγκρισης πινάκων εφημεριών της Π.Ε. Αργολίδας για το Β’ εξάμηνο έτους 2018. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.πρωτ.120937/29130/12-05-2018 απόφασης έγκρισης πινάκων εφημεριών της Π.Ε.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΟΒΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΗΚΥΝΩΝ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_18PROC003712180 Ε.Σ.Υ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΚΟΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_18PROC003712010 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΚΟΒΑΣ ΤΕΥΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2018-2019 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι, σε συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (CPV 60130000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Περίληψη Διακήρυξης 10/2018

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2124/28-08-2018 ΑΔΑ: 6ΒΗΖ7Λ1-Γ3Κ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του

Scroll to Top