Σάββατο, 20 Ιούλιος, 2019
mythicalpeloponnese
Αρχική Ετικέτες ΠΕ Αρκαδίας

Ετικέτα: ΠΕ Αρκαδίας

Έντονα καιρικά φαινόμενα

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από την Ε.Μ.Υ. να εκδηλωθούν και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδίως στην Π.Ε. Κορινθίας εφιστούμε την προσοχή...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ Expo 2019

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Πρόσκληση Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 Αίτηση Συμμετοχής έκθεση οικοδομη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στην Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας 2019

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής από τους παρακάτω συνδέσμους : Αίτηση Συμμετοχής έκθεση Τεγέας Πρόσκληση Έκθεση Τεγέας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του...

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 1500000 - ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΙΖΕΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις...

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Ορισμός αξιολογητών και συγκρότηση Επιτροπών Ενστάσεων των αιτήσεων στήριξης του υπ. 4.1 «Στήριξη για...

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ψ6Χ17Λ1-ΑΙΜ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 4.1

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό...

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -30000-ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ada ΤΕΥΔ_v20

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για...

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους 6ΣΩΕ7Λ1-ΣΟ2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΟΧ 1-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2019 ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

Θέσεις Φαρμακείων Π.Ε. Αρκαδίας

Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου Π.Ε. Αρκαδίας

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι στις 27 και...

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα...

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_19PROC005119175 Ε.Σ.Υ._ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed ΤΕΥΔ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΕΥΔ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΙΜΑΝΙ...

Διακήρυξη Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω...

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : espd-request-v2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων στήριξης του υπ. 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΨΑ6Τ7Λ1-ΖΟ5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 6.3

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X