ΠΕ Αρκαδίας

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (αριθμ. πρωτ. 349251/84227/20.12.2019, ΑΔΑ: ΨΜΛ37Λ1-ΝΕΝ) Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πίνακας

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας καθώς και πινάκων απορριπτέων υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 (αριθμ. πρωτ. 345851/83336/17.12.2019, ΑΔΑ: Ψ61Ρ7Λ1-ΝΡ1) Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

202004031330

Πλήρωση μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας (από 24.03.2020 έως και 30.03.2020)

ΑΠΟ 24.03.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.03.2020 Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : 6Ν437Λ1-4Ο9_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με την υπ’ αρίθμ. οικ. 498/19-03-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», πρόστιμο οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €),

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Scroll to Top