ΠΕ Αρκαδίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών απεγκατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων και αντικατάστασής τους με λαμπτήρες LED

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλει οικονομική προσφορά (σε έντυπη μορφή), με

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ – ΑΝΩ ΒΕΡΒΑΙΝΑ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ –

Scroll to Top