ΠΕ Αρκαδίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΤΡΟΠΑΙΑ – ΠΗΔΗΜΑ – ΜΟΥΡΙΑ – ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 360 – ΤΡΟΠΑΙΑ ΠΗΔΗΜΑ ADA ΤΕΥΔ_v20

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση – συντήρηση – αναβάθμιση ασφάλειας της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου κατά τμήματα (από Τρίπολη έως Λευκοχώρι)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο “Άμεση αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή συρματοκιβωτίων στα πρανή του ποταμού Γαρεάτη πρώην Δήμου Κορυθίου Δήμου Τρίπολης”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανοικτή διαδικασία επιλογή (άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Ηχητική κάλυψη, απομαγνητοφώνηση_Συνεδριάσεις ΠΕ.ΣΥ και Ο.Ε. με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο :«Αντιπλημμυρική προστασία α) του ποταμού Τάνου στο ύψος της γέφυρας της Ε.Ο. από Άστρος προς Ξηροπήγαδο – Κυβέρι και β) του ποταμού Δαφνώνα στην Τ.Κ. Λεωνιδίου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αντιπλημμυρική προστασία: α)του ποταμού

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΣΙΤΑΛΙΑ

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τους παρακάτω συνδέσμους:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΤΣΙΤΑΛΙΑ ΔΙAΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ_v20

Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεση : Περίληψη 2ης Διακήρυξης ΑΔΑ

Scroll to Top