ΠΕ Αρκαδίας

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Οινοποιείου

Έγκριση εγκατάστασης Οινοποιείου με τα παρακάτω στοιχεία: α) Δραστηριότητα: Οινοποιείο. β) Κωδικός δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 08 : 11.02.10 γ) Θέση: Νομός Αρκαδίας, Δήμος Τρίπολης, Δ.Ε.

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης υφιστάμενης Μονάδας έκθλιψης ελαιοκάρπου

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης υφιστάμενης Μονάδας έκθλιψης ελαιοκάρπου (ελαιοτριβείου), λόγω επέκτασης γηπέδου – κτιριακής επέκτασης και επέκτασης – εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού.   Μπορείτε να

Scroll to Top