ΠΕ Αρκαδίας

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την υπ’αριθμ. Φ24/6/61935/23-02-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας), χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Κοροδήμο Ιωάννη του Γεωργίου,  με έδρα στην

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 ανακοίνωσης

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 κατόπιν της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 ανακοίνωσης για

Scroll to Top